За да ви осигури възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки. Използването на нашият сайт означава, че сте съгласни с политиката за бисквитки. Вижте Политиката за бисквитки.
Последният тест на ADAC доказа, че I-GUARD предлага изключително ниво на безопасност за вашето дете, без да прави компромис с комфорта!
Последният тест на ADAC доказа, че I-GUARD предлага изключително ниво на безопасност за вашето дете, без да прави компромис с комфорта!
Ново в блога

10-годишна (разширена) гаранция за продуктите на Kinderkraft. Гаранционни условия и правила за обслужване:

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

         УДЪЛЖЕНАТА ГАРАНЦИЯ СЕ ПРИЛАГА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ ОТ 24М. ОТ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕ. ОБЩАТА ДЪЛЖИНА НА ГАРАНЦИЯТА Е 10 ГОДИНИ, КАТО ПЪРВИТЕ 2 ГОДИНИ СЕ ОБСЛУЖВА ОТ ТЪРГОВЕЦА.

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НАСТЪПИ СЪБИТИЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ НА ЗАКУПЕНИЯ ПРОДУКТ ОТ ДИСТРИБУТОРА НА KINDERKRAFT В БЪЛГАРИЯ, А ИМЕННО НЮВИВА ООД С АДРЕС: СОФИЯ, БУЛ. БРЮКСЕЛ 1, В СРОКА НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ, ТО СЛЕДВА КЛИЕНТА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ТЪРГОВЕЦА НА ИМЕЙЛ rma@newviva.bg

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ, КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА ОТНОСНО РЕКЛАМАЦИЯ ПО ТЕКУЩАТА ГАРАНЦИЯ (УДЪЛЖЕНА 10-ГОДИНИ), СЕ ИЗВЪРШВА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ КОНТАКТИ.

1.    Гарантът е 4kraft sp. z o. о. като дружество с ограничена отговорност съгласно полското законодателство със седалище в Познан, бизнес адрес: ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Познан, Полша, вписан в Полския национален съдебен регистър (KRS), воден от Окръжния съд в Познан, входящ номер на KRS: 0000378767, NIP (данъчен идентификационен номер): PL 7811861679 (наричан по-долу: „Гарант“ ). Упълномощеният представител на Поръчителя със седалище на територията на България е Нювива ООД, София, бул. Брюксел 1.

2.    Тази гаранция (наричана по-нататък „Гаранция“) се отнася за продукти с марката Kinderkraft, закупени и използвани на територията на България (наричани по-долу „Продукти“). Тази гаранция се предлага на клиенти, които са закупили продуктите на Kinderkraft само за лична употреба (наричани по-долу: „Потребители“). В допълнение към тази ограничена гаранция се прилагат законовите гаранционни права.

3.    Правата на тази Гаранция са приложими само ако Потребителят е попълнил формуляра, достъпен на https://rma.kinderkraft.com/10yw/ в рамките на 30 дни от датата на закупуване на Продукта. В процеса на регистрация, Потребителят трябва да предостави (изпрати) оригиналното доказателство за покупка- касов бон.

4.    Гарантът предоставя гаранция за несъответствие на Продуктите със спецификациите, посочени в договора или офертата. Гаранцията не важи, ако продуктите не са били използвани в съответствие с техните ръководства за употреба или предназначение.

5.    Независимо от тази Гаранция, Потребителят има законови гаранционни права, които не са ограничени по никакъв начин от тази Гаранция.

6.    Тази гаранция е за 10 години и започва да тече в момента на доставка на Продукта на Потребителя.

7.    Тази гаранция покрива всички продукти на Kinderkraft. Продуктите, отговарящи на условията за регистрация по разширената гаранция, са ясно маркирани поне с лого на програмата.

8.    Ако по време на Гаранционния период бъде открито несъответствие на Продуктите със спецификациите, посочени в договора или офертата, Продуктът ще бъде ремонтиран безплатно или заменен с нов, по усмотрение на Гаранта.

9.    Тази гаранция не подлежи на прехвърляне, следователно само първоначалният Потребител може да предявява права по нея.

10.  Ако по време на Гаранционния период бъде открито несъответствие на Продуктите със спецификациите, посочени в договора или офертата, претенцията по тази Гаранция трябва да бъде докладвана чрез попълване на формуляра, достъпен на https://rma.kinderkraft.com/10yw/ След като формулярът е подаден, рекламацията се проверява от отдел Обслужване на клиенти. Всички заявки се обработват възможно най-скоро. Потребителят се информира за номера по заявката и получава инструкции как да процедира.

11.  Потребителят може да предяви иск по друг начин, различен от посочения в точка 10. по-горе (напр. директно чрез имейл или телефон). В такива случаи искове ще бъдат пренасочени към отдела за обслужване на клиенти. Поради нестандартната процедура за рекламация, разрешаването на този тип рекламации винаги отнема повече време.

12.  Тази гаранция покрива безплатната обработка на пратката. Потребителят получава предплатена и попълнена товарителница за връщане на Продукта. Тя се изпраща като прикачен файл чрез електронната комуникация, използвана в дадения случай (напр. имейл, чат, социална медийна платформа). Потребителят се съветва да отпечата товарителницата за връщане и да я подготви за изпращане. След това Потребителят трябва да достави пакета до местен офис на куриера-партньор за изпращане. После куриер го доставя до отдела за гаранционно обслужване. Веднъж поправен, Продуктът се изпраща обратно на Потребителя.

13.  Ако Потребителят изпрати дефектния Продукт за своя сметка, Потребителят НЕ получава възстановяване на разходите за пратката.

14.  Потребителят е длъжен да достави Продукта в оригиналната или друга опаковка, с всички аксесоари (където е приложимо). Потребителят носи отговорност за всички щети, произтичащи от използването на не оригинална опаковка или неадекватна защита на Продукта по време на транспорт. По искане на Потребителя Гарантът ще предостави инструкции за правилния начин за опаковане на Продуктите.

15.  По принцип дефектите на Продукта, открити по време на Гаранционния период, ще бъдат поправени безплатно, възможно най-скоро, но не по-късно от 14 работни дни след получаването на Продукта за ремонт от Гаранта.

16.  Срокът за ремонт по точка 15. може да бъде удължен с времето, необходимо за поръчка на необходимите резервни части, но в никакъв случай не може да бъде по-дълъг от 30 работни дни. В такива случаи Потребителят ще бъде информиран за удължаването на времето, необходимо за ремонт и очакваната дата за разрешаване на рекламацията на Потребителя.

17.  Гарантът си запазва правото да удължи периодите, посочени в точки 15. и 16., ако настъпят форсмажорни обстоятелства.

18.  Ако ремонтът изисква подмяна на части, дефектните части, които са били сменени, ще бъдат изхвърлени от Гаранта. Резервните части, използвани при ремонта, могат да бъдат произведени от различен производител, стига да са поне еквивалентни в техническо отношение.

19.  Ако ремонтът и/или подмяната на части е невъзможен, тогава Гаранта има право да замени рекламирания Продукт с нов, без дефекти, ако все още се произвежда или е притежание на Гаранта. В останалите случаи замяната ще бъде извършена с подобен Продукт, с приблизителни или равни параметри и определена цена не по-ниска от цената на заявения Продукт към момента на покупката от Потребителя.

20.  Ако оригиналният Продукт с 10-годишна гаранция е бил заменен с нов Продукт съгласно Гаранционните условия в резултат на рекламация:

1.    Условията на 10-годишната гаранция от оригиналния продукт се прехвърлят към заменения продукт;

2.    Продължителността на 10-годишната гаранция не се удължава, а само продължава;

3.    Не е възможно да регистрирате заместващия продукт за нова 10-годишна гаранция;

21.  Ако докладваният дефект не се покрива от гаранцията, разходите за ремонт се поемат от потребителя. Преди да бъде предприето каквото и да е действие, Потребителят ще бъде информиран за цената на ремонта, който ще бъде извършен само след изричното съгласие на Потребителя.

22.  Тази гаранция не важи за:

1.    Повреда поради неправилна употреба или лоша поддръжка – включително, но не само, механична повреда на Продуктите, причинена от неправилна употреба или лоша поддръжка;

а.   Моля, прочетете инструкциите за употреба и поддръжка на продукта в ръководството за потребителя;

2.    Повреда поради неправилно сглобяване, монтаж или демонтаж на Продукти и/или аксесоари;

а.   Моля, прочетете инструкциите за употреба и поддръжка на продукта в ръководството за потребителя;

3.    Повреди поради лоша поддръжка, грижи и съхранение;

4.    Повреда, дължаща се на нормално износване или по друг начин, дължаща се на нормалното стареене на материалите;

5.    Щети, причинени от инцидент, злоупотреба, неправилна употреба, пожар, контакт с течност, форсмажорни инциденти и др.;

6.    Продукти, които са били модифицирани с цел промяна на функционалността или възможностите без писменото разрешение на Гаранта;

7.    Продукти, от които сериен номер е премахнат или обезличен;

8.    Щети, причинени от използване с компонент или продукт на трета страна – включително, но не само, поставки за чаши, чадъри, рефлектори и звънци;

9.    Втора собственост или собственост от някой, различен от първоначалния Потребител;

23.  Тази гаранция не важи за претенции относно техническите параметри на продукта, ако те са в съответствие с инструкциите на гаранта или други документи, уточняващи техническите параметри на продукта.

24.  Тази гаранция не покрива никакви последващи щети.

25.  Тази гаранция се урежда от полското законодателство, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки (CISG).

26.  Невалидността на която и да е разпоредба от тези правила и условия не засяга валидността на останалите разпоредби.

27.  В случай на въпроси или съмнения, моля свържете се с нас на имейл адрес: support@kinderkraft.com. Можете също така да се обадите на нашия отдел за обслужване на клиенти: +44 20 4525 0748 (работи от понеделник до петък 8:00 - 15:00 или 7:00 – 14:00 българско време).

28. В случаите, когато тази Гаранция се прилага за Продукти, които са били персонализирани от производителя по искане на Потребителя, Гарантът няма да може да замени никакви персонализирани части или цели Продукти с подобни елементи на персонализация. Персонализираните части ще бъдат заменени с налични части и/или персонализираните продукти ще бъдат заменени с налични продукти.